เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 จังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จัดการเสวนาเรื่อง “คลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือและสุขภาพ” ณ ห้องฮอร์นบิลแกรนด์บอลรูม โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายอินทรพล สุทธิวิริยะ นายอำเภอเมืองกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้ ต้องการเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และเหตุผลที่ต้องการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สถานีฐานปล่อยออกมา และคลื่นวิทยุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพจริงหรือไม่ ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วม ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังการเสวนา จำนวนกว่า 200 คน