เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ


มื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สำนักงาน กสทช. จัดการเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “คลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือและสุขภาพ” ให้แก่ นักวิชาการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา สื่อมวลชนท้องถิ่น และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และเหตุผลที่ต้องมีการติดตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งเสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน และระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา รวมถึงข้อสงสัยที่ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพจริงหรือไม่ และข้อสงสัยอื่นๆ จากการบรรยายและตอบข้อซักถามของวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. และกระทรวงสาธารณสุข