เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 2 ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพมหานคร


วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงาน กสทช. จัดการเสวนา เรื่อง “คลื่นวิทยุจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือและสุขภาพ” ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน A-B สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และเหตุผลที่ต้องการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งเสาสถานีฐานโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพภายในงานได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 300 คน