ติดต่อ กสทช.

ฟอร์มติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์ :
0 2670 8888

Call Center :
1200

สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

เลขที่ 404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรติดต่อ 02-634-6000 โทรสาร 02-279-0251 โทรฟรี 1200 กด 1
E-mail : tcp.service@nbtc.go.th