ข่าวสาร-กิจกรรม  

เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 2 ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพมหานคร

 

เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 จังหวัดกระบี่

 

สื่อเผยแพร่  

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือ

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.

 

บทความ  

คลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือไม่เป็นภัยอย่างที่คิด