การให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ครั้งที่ 4


การให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และได้รับเกียรติจาก นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และเหตุผลที่ต้องการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งเสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชนในพื้นที่ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน4-(1).jpg