การอบรมโครงการให้ความรู้ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดราชบุรี


เมื่อวันศุกร์ที่ 90 มีนาคม 2561 สำนักงาน กสทช. ได้จัดการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3     ให้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชนในพื้นที่ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจากนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดอบรมครั้งนี้ต้องการเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และเหตุผลที่ต้องการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งเสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผล กระทบต่อสุขภาพ โดยวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์